Dette er HAP

Hydal Aluminium Profiler (HAP)

Filosofi

Vi har i over 50 år levert komponent- og systemløsninger basert på ekstruderte, overflatebehandlede og foredlede aluminiumsprofiler til industrier over hele Norden og Europa. Hydal Aluminium Profiler består av to produksjonsenheter i Norge og Sverige. I 2017 var antall medarbeidere 216, omsetningen var på NOK 760 millioner og vi leverte 23.000 tonn aluminiumprofiler. Med bakgrunn i lang tradisjon i aluminiumsindustrien har vi bygd opp en unik kompetanse og erfaring, en arv vi i dag forvalter videre gjennom en moderne og markedstilpasset bedriftskultur.Vi vil kombinere vår oppgave som leverandør av løsninger basert på aluminiumsprofiler og videreforedlede komponenter med rollen som aktiv samarbeidspartner når det gjelder design, produktutvikling og  konstruksjon av konkurransedyktige profilløsninger som oppfyller kravene om funksjon, presisjon og økonomi.

Kjerneverdier

Hydal Aluminium Profiler (HAP) står for enkelhet, tilgjengelighet og pålitelighet. Vi handler raskt – fra idé til ferdig komponent – gjennom en liten, fleksibel og ressurssterk organisasjon med høy grad av personlig service, korte kommunikasjonsveier og stor teknisk kapasitet. Vi er det vi sier, og vi holder det vi lover. Riktig kvalitet, optimal leveringssikkerhet og fornøyde kunder er våre viktigste mål! Vi bestreber oss på alltid å være din beste partner!

Organisasjon Hydal Group

Hydal Aluminium Profiler (HAP) inngår i Hydal Group, som består av fire selskaper rettet mot utvikling, konstruksjon og produksjon av profiler og komponenter i aluminium. organisation_hydal_group

Organisasjon HAP AS

Organisasjon HAP AB