Her er vi

Hydal Aluminium Profiler består av 2 enheter i Norge og Sverige.

Raufoss

På Raufoss ligger vårt hovedkontor med salg og teknisk support. Her produserer vi aluminiumsprofiler fra tre forskjellige presser. Anodisering og bearbeiding skjer også her. ra
Hydal Aluminium Profiler a.s
Organisasjonsnummer: 912 445 313
Postboks 600
NO-2808 GJØVIK
Tlf  +47 61 15 30 00
Fax: +47 61 19 29 04
E-post: hap@hydal.com

Vetlanda

I Vetlanda i Sverige ligger Hydal Alumiminium Profiler ABs hovedkontor med salg, kundeservice og teknisk support. Her er og en enhet for avansert, skjærende bearbeiding og videreforedling av profiler og komponenter i aluminium. vetlanda_flyg
Hydal Aluminium Profiler AB
Box 236 / Tomasbacken 6
SE-574 23 Vetlanda
Tel: +46 (383) 76 39 40
Fax: +46 (383) 193 45
E-mail: hapab@hydal.com