Kvalitet & Miljø

Kvalitet, sikkerhet, miljø

Kvalitet

Vi er sertifisert i henhold til IATF 16949 og ISO 14001. Med disse standardene har vi skapt de nødvendige forutsetninger for å oppfylle våre kunders krav til funksjon, kvalitet, presisjon og økonomi.
ISO14001 Hydal aluminium Profiler AS
 

Helse og sikkerhet

I HAP er våre medarbeidere vår viktigste ressurs og vi arbeider aktivt for å tillby et godt og sikkert arbeidssmiljø. 0067825p

Et økologisk helhetssyn

Vårt økologiske helhetssyn preger hele produktkjeden til Hydal Aluminium Profiler og innebærer bl.a. ansvar og engasjement for skånsom råvareframstilling, optimalisert gjenvinning og gjenbruk, reduserte miljøutslipp og mer effektiv energibenyttelse.