Kvalitet & Miljø

Kvalitet, sikkerhet, miljø

Kvalitet

Vi er sertifisert i henhold til ISO/TS 16949 og ISO 14001. Med disse standardene har vi skapt de nødvendige forutsetninger for å oppfylle våre kunders krav til funksjon, kvalitet, presisjon og økonomi.

ISO 14001

ISO TS 16949

Helse og sikkerhet

I HAP er våre medarbeidere vår viktigste ressurs og vi arbeider aktivt for å tillby et godt og sikkert arbeidssmiljø. 0067825p

Et økologisk helhetssyn

Vårt økologiske helhetssyn preger hele produktkjeden til Hydal Aluminium Profiler og innebærer bl.a. ansvar og engasjement for skånsom råvareframstilling, optimalisert gjenvinning og gjenbruk, reduserte miljøutslipp og mer effektiv energibenyttelse. ISO TS 16949 Hydal Aluminium Profiler AS