Korrosion

Aluminium har i grundutförande mycket god korrosionshärdighet. Vid behov kan beständigheten ökas med olika former av ytbehandling.

En av de principiella anledningarna till att välja aluminium som konstruktionsmaterial är den goda korrosionsbeständigheten. Även om aluminium är en kemiskt mycket aktiv metall stabiliseras den genom att en nybildad aluminiumyta praktiskt taget omedelbart överdras med ett skyddande oxidskikt genom metallens reaktion med syre.

Oxidskiktet är mycket tunt, 0.02 μm, och mycket hårt. Om oxidskiktet skadas mekaniskt återbildas skiktet omedelbart. Oxidfilmen är generellt stabil i vattenlösningar med pH-värden mellan 4.5 – 8.5. Om pH-värdet överstiger dessa gränser eller miljön är klorhaltig bör man vidta speciella åtgärder.

Anodisering eller lackering är vanliga metoder som ökar beständigheten mot korrosion.

Detaljerad information om korrosion får du genom att läsa vår Profilhandbok som du beställer här. Kontakta också vår Kundsupport för närmare information.