Legeringar

Aluminium blandas med olika legeringselement för att uppnå önskade eller förstärkta egenskaper vad gäller bl a korrosionsmotstånd, töjnings- och dragstyrka eller hårdhet.

Val av material är en kritisk punkt i all produktutveckling.

Aluminium gör det möjligt att ge produkten passande fysiska och mekaniska egenskaper och samtidigt uppnå ett estetiskt fördelaktigt utseende. Dessutom erbjuder strängpressningstekniken, kombinerad med rätt legering och rätt värmebehandling oändligt många användningsmöjligheter och anledning till produktförbättringar.

Rent aluminium används kommersiellt bara i begränsad omfattning. De flesta strängpressade profiler är tillverkade av aluminium som är legerat med andra metaller. De vanligaste legeringselementen är magnesium (Mg),kisel (Si),mangan (Mn), zink (Zn) och koppar (Cu). Deras andel av den färdiga metallen ligger vanligtvis mellan 0,2 och 7,0%.

Några av våra mest vanliga legeringar är: HA 1050, 6060, 6063, 6005, 6082 och 7108.

Du kan läsa mer om legeringar i vår Profilhandbok

Ytterligare hjälp och tillgång till specialkompetens får du genom att kontakta Teknisk Support