Profildimensioner

HAP producerar profiler i ett stort dimensionsomfång från små till stora profiler. Omskrivna cirkelns diameter är ett avgörande mått på profilens storlek.

Omskrivna cirkelns diameter (OCD) är ett mått på profilens storlek och därmed avgörande för val av godstjocklek, toleranser och pris. Nedan anges med utgångspunkt från OCD inom vilka måttgränser HAP har möjlighet att leverera strängpressade aluminiumprofiler.

Diagrammet visar maxdimensioner på profiler som kan pressas på våra tre profilpressar på 1.200, 2.200 och 7.000 ton. HAP pressar profiler från min vikt 80 g/m till max ca 30 kg/m.

Dimensioner-graf_webb

Den maximala storleken kan variera beroende på legering, materialtjocklek, komplexitet och toleranser.

Vänligen kontakta oss vid behov för att definiera gränsvärden.