Profiltyper

Man skiljer mellan två huvudsakliga typer av profiler: massiva profiler eller hålprofiler.
Massiva profiler

Massiva profiler

Hålprofiler

Hålprofiler

Hålverktyg eller massiva verktyg

Verktyget för strängpressning av en massiv profil består av en flat del. Verktyget för hålprofiler består av två delar där kärnan som bildar hålet sitter på en brygga över vilken materialet först delar sig för att sedan välla samman under pressningen. Den andra verktygsdelen formar profilens utvändiga yta. Upp till 12 profiler – beroende på storlek – kan pressas i flerhålade verktyg. Verktygen tillverkas av värmehärdigt stål och verktygsöppningarna åstadkoms genom s k trådgnistning i CNC-styrda maskiner.

Inom Hydalkoncernen finns Hytools AS, en av Skandinaviens ledande tillverkare av precisionsverktyg för strängpressning av aluminiumprofiler.

Mer om Profilverktyg, dimensionsgränser mm finner du i vår Profilhandbok! 

Massiv

Verktyg för massiv profil

Hål

Verktyg för hålprofil