Fogningsexempel

Med rätt profilutformning kan man skapa enkla och effektiva fogningslösningar. Genom att använda profilteknikens möjligheter till kreativ design kan man skapa förutsättningar för starka, stabila, snabba och effektiva fogningslösningar. För fogning profil med profil eller för fogning av profil med andra material.

Det finns många fördelar att vinna genom att foga samman flera mindre profiler till en större enhet än genom att redan från början välja en större och mer komplicerad profil.

Man uppnår lättare hantering. Pressning, ytbehandling och en stor del av bearbetningen kan ske mer rationellt. Mindre profiler kan produceras med mindre godstjocklek, bättre måttnoggrannhet och i många fall med lägre verktygskostnader. Genom de följande exemplen, som visar en rad olika fogningsmetoder, hoppas vi att profilkonstruktören får inspiration till bättre lösningar.

Illustrationerna nedan visar några exempel på olika fogningsmetoder.

Skruvficka

Skruvficka

Bultförband

Bultförband

Profiliprofil

Profil i profil

Gangjarn

Gångjärn

Sammansatta profiler

Sammansatta profiler

hornforband

Hörnförband

Fog med andra material

Fog med andra material

Snäppfog

Snäppfog

Skarvning

Skarvning

Beställ vår Profilhandbok eller kontakta vår kundsupport för fler exempel och närmare information och konstruktionsråd om utformning av fogningslösningar.