Korrosjon

Ubehandlet aluminium har meget god korrosjonsbestandighet. Ved behov kan bestandigheten forbedres ved hjelp av ulike former for overflatebehandling.

En av hovedgrunnene til å velge aluminium som konstruksjonsmateriale er den gode korrosjonsmotstanden. Selv om aluminium er et kjemisk meget aktivt metall, blir det stabilisert ved at det så å si umiddelbart dannes en beskyttende oksidfilm når en nydannet aluminiumoverflate kommer i kontakt med oksygen. Oksidfilmen er svært tynn – 0,02 μm – og meget hard. Dersom oksidfilmen skades mekanisk, dannes det umiddelbart en ny. Oksidsjiktet er generelt stabilt i vannløsninger med pH-verdi mellom 4,5 og 8,5. Hvis pH-verdien overstiger disse grensene, eller hvis miljøet er klorholdig, bør man ta spesielle forholdsregler.

Anodisering eller lakkering er vanlige metoder som øker korrosjonsbestandigheten.

Du finner detaljert informasjon om korrosjon i vår Profilhåndbok, som du kan bestille her. Kontakt også vår Kundesupport om du ønsker ytterligere informasjon.