Legeringer

Aluminium blandes med ulike legeringselementer for å oppnå ønskelige eller forsterkede egenskaper når det gjelder korrosjonsmotstand, mekaniske egenskaper og hardhet.
Valg av materiale er et kritisk punkt i all produktutvikling. Aluminium gjør det mulig å gi produktet tilpassede fysiske og mekaniske egenskaper og samtidig oppnå et fordelaktig estetisk utseende. Dessuten tillater ekstruderingsteknikken, kombinert med riktig legering og korrekt varmebehandling, uendelig mange muligheter og potensielle forbedringer av produkter. Ren aluminium benyttes kommersielt bare i begrenset omfang. De fleste ekstruderte profiler er framstilt av aluminium som er tilsatt andre metaller. De vanligste legeringselementene er magnesium (Mg), silisium (Si), mangan (Mn), sink (Zn) og kobber (Cu). Legeringselementenes andel utgjør vanligvis mellom 0,2 og 7,0 % i de aktuelle legeringene. Noen av våre mest vanlige legeringer er: HA 1050, 6060, 6063, 6005, 6082 og 7108.  
Du kan lese mer om legeringer i vår Standardkatalog eller Profilhåndbok. Ytterligere hjelp og tilgang til spesialkompetanse får du ved å kontakte Teknisk Support