Profilstørrelser

HAP produserer profiler i de fleste størrelser, fra profilvekter under 100 g/mtr og opp til ca 30 kg/mtr. Omskreven sirkeldiameter er et avgjørende mål for profilenes størrelse.
Omskreven sirkeldiameter (OSD) er et mål på profilens størrelse og dermed avgjørende for godstykkelse, toleranser og pris. Nedenfor angis med utgangspunkt fra OSD innen hvilke målegrenser HAP  har mulighet til å levere ekstruderte aluminiumsprofiler etter. Diagrammet viser maks. dimensjon på profiler som kan presses på våre tre profilpresser på 1200, 2200 og 7000 tonn. HAP presser profiler fra min. vekt 80 g/m til maks. ca. 30 kg/m. Dimensioner-graf_webb

Den maksimale størrelsen kan variere avhengig av legering, godstykkelse, kompleksitet og toleranser. Vennligst kontakt oss ved behov for å definere grenseverdier.