Profiltoleranser

For aluminiumprofiler angis toleranser for dimensjon, form og lengde.

Vi benytter toleranser i samsvar med EN 755-9 når det gjelder dimensjoner, form og lengde.

Dimensjonstoleranser omfatter høyde- og breddemål, godstykkelse, gapmål, diameter, urundhet og eksentrisitet. Formtoleranser omfatter retthet, vridning, planhet, vinkel og hjørneradier. Dessuten angis lengdetoleranser for kapping ved pressen alternativt for finkapping.

Større/mindre toleranser enn angitt i HAPs standardtoleranser kan i noen tilfelle være ønskelig/mulig.

Les mer her!

Formtoleranser

Dimensjonstoleranser

Längdtolerans

Lengdetoleranser