Profiltyper

Det skilles mellom to typer profiler; massive profiler eller hulprofiler.
Massive profiler

Massive profiler

Hulprofiler

Hulprofiler

   

Verktøy til hulprofil eller til massive profiler

Verktøyet til massive profiler består av en flat del. Verktøy til hulprofiler består av to deler der kjernen som danner hullet sitter på en bro. Materialet deler seg først over denne og smeltes så sammen igjen under pressingen. Den andre verktøydelen former profilens utvendige snitt. Opptil 12 profiler – avhengig av profilstørrelse – kan ekstruderes i verktøy med flere hull. Verktøyene produseres av varmebestandig stål, og verktøyåpningene tillages ved hjelp av trådgnisting i CNC-styrte maskiner. I Hydal-konsernet inngår Hytools, Skandinavias ledende produsent av presisjonsverktøy til ekstrudering av aluminiumsprofiler. Du finner mer info om profilverktøy, dimensjonsgrenser o.l. i vår Profilhåndbok!
Massiv

Profilverktøy massiv profil

Hål

Profilverktøy hulprofil