Sammenføyning

Ved å bruke profilteknikkens muligheter til kreativ design har man forutsetninger for å skape sterke, stabile, hurtige og effektive koblingsløsninger, enten det gjelder sammenføyning av profil med profil eller sammenføyning av profil med andre materialer.

Det kan ofte lønne seg å koble sammen flere mindre profiler til en større enhet framfor å velge en større og mer komplisert profil.

Det kan være lettere å montere eller bearbeide de enkelte profiler enn den samlede konstruksjonen. Mindre profiler kan produseres med mindre godstykkelse, bedre toleranseforhold og i mange tilfeller lavere verktøykostnader. Eksemplene som følger viser forskjellige koblingsmetoder. Vi håper de kan være til inspirasjon for deg som er profilkonstruktør.

 
Skruvficka

Skruespor

Bultförband

Skrueforbindelser

Profiliprofil

Profil i profil

Gangjarn

Hengsel

Sammansatta profiler

Sammensatte profiler

hornforband

Hjørnesammenføyning

Fog med andra material

Sammenføyning  med andre materialer

Snäppfog

Klipssammenføyning

Skarvning

Skjøting

Bestill vår Profilhåndbok eller kontakt vår Kundesupport for ytterligere eksempler, informasjon og konstruksjonsråd for utforming av sammenføyningsløsninger.