Bygg & anlegg

Byggebransjen er en av de største forbrukerne av aluminiumsprofiler. I tillegg til vinduer, dører og fasader brukes det profiler i bygningskomponenter og -produkter som stillaser, rekkverk, stiger m.m. Minimalt vedlikehold, høy styrke og lav vekt samt høy stabilitet og lang levetid er viktige kriterier for valget av bygningskomponenter i aluminium.

Aluminiumsfasader

Kombinasjonen av glass og aluminium gir mulighet for en fleksibel utforming og sterke, elegante og vannbestandige fasader med innebygde systemer for lavt energiforbruk og gjenbruk av energi.

Balkonger

Innglassing og utbygging av balkonger i boligblokker blir enklere gjennom bruk av lette, sterke og korrosjonsbestandige bygningssystemer.

Vinduer og dører

Både i private og offentlige bygg øker bruken av vinduer og dører i aluminium – enten i helaluminium eller i form av aluminiumskledning. Høy slitestyrke og minimalt vedlikeholdsbehov er hovedkriteriene for valget av aluminium.

Uterom

Fremveksten av paviljonger og utestuer i de siste tiårene skyldes i stor grad fleksible, sterke og vedlikeholdsfrie bygningssystemer med aluminiums-profiler.

Drivhus

Sterke og lette bygningssystemer som muliggjør en stor spennvidde. Høy korrosjonsbestandighet er viktige kriterier for valget av aluminiumsprofiler som bygningssystemer for drivhus i alle størrelser.

Byggheiser

Når det gjelder vertikal transport med byggheiser, har jakten på lavere vekt ført til at konstruksjonsmaterialet er lagt om fra stål til aluminium. Bedre egenskaper og en mer rasjonell produksjon takket være bortfall av sveising har også vært avgjørende faktorer. I tillegg har det vært mulig å utvikle en så godt som vedlikeholdsfri heis med smart design.

Bygningsstillaser

Stillassystemer med aluminiumsprofiler er lette å håndtere, noe som er viktig i et arbeidsmiljø-perspektiv. De er lette å transportere, bygge og demontere. Høy slitestyrke og korrosjonsbestandighet gir lang levetid og god totaløkonomi.

Rekkverk

Rekkverk i alle varianter for både gangbroer, inneløsninger og balkonger m.m. Elegant design, fleksible utformingsmuligheter, enkel montering, høy styrke og vannbestandighet er viktige kriterier for valget av materialer.

Butikkgitter

Rullegitter som beskyttelse for butikker både innendørs og utstillingsvinduer/ fasader utendørs. Elegant design samt høy styrke og motstandskraft mot både hærverk og vær og vind.

Offshore-industrien

Innenfor offshore-industrien brukes aluminium og aluminiumprofiler på en rekke områder. Profiler brukes ofte til overbygg, stillaser, trapper, rekkverk mm. Til dette har aluminium sine fordeler p.g.a. vekt, styrke og vedlikehold. Aluminiumens lave egenvekt gjør håndtering ved montering-, service og reparasjonsarbeider lettere samtidig som det øker sikkerheten. Aluminium krever også lite vedlikehold p.g.a sin gode korrosjonsbestandighet.