Arbeide hos oss

Arbeide hos oss

Personalpolitikk

Våre medarbeidere er vår viktigste ressurs. Vi setter alltid mennesker foran kapital og prioriterer desentralisert ledelse og ansvar. Vi oppmuntrer til fri informasjonsflyt og legger stor vekt på kontinuerlig kompetanseheving og kunnskapsutvikling. Vi tilstreber å gi våre medarbeidere et godt arbeidsmiljø som fremmer helse og sikkerhet.

HR Managers

Gunnar Holien

Human resources Norge
Send epost

Rolf Rufener

Human resources Sverige
Send epost

Ledige stillinger

Vi har for øyeblikket ingen ledige stillinger.