Bygg & Konstruktion

Byggbranschen är en av de största förbrukarna av aluminiumprofiler. Förutom i fönster, dörrar och fasader används profiler i byggrelaterade komponenter och produkter som ställningar, räcken, stegar, mm. Minimerat underhåll, hög styrka och låg vikt samt hög stabilitet och lång livslängd är vägledande vid valet av byggkomponenter i aluminium.

Aluminiumfasader

Glas och aluminium i kombination ger möjligheter till flexibel utformning och starka, eleganta och vädertåliga fasader med inbyggda system för låg energi- förbrukning och energiåtervinning.

Balkonger

Inglasning och utbyggnad av balkonger på flerbostadshus möjliggörs genom lätta, starka och korrosionsbeständiga byggsystem.

Fönster och dörrar

Såväl i privatbostäder som offentlig miljö ökar användningen av fönster och dörrar i aluminium. Antingen i helaluminium eller genom aluminiumbeklädnad. Hög slit- styrka och minimerat underhållsbehov är huvudanledningarna till valet av aluminium.

Uterum

De senaste decenniernas starka utveck- ling för paviljonger och uterum har möjliggjorts inte minst genom flexibla, starka och underhållsfria byggsystem av aluminiumprofiler.

Bygghiss

För vertikala transporter i form av bygg- hissar har konvertering av konstruktions- materialet från stål till aluminium mycket styrts av jakten på lägre vikt. Förbättrade egenskaper och rationellare tillverkning genom eliminerat svetsbehov har också varit avgörande faktorer. I tillägg har man erhållit en i det närmaste underhållsfri hiss med snygg design.

Växthus

Starka och lätta byggsystem som möjliggör stora spännvidder. Hög korrosionsbeständighet är viktiga faktorer vid valet av aluminiumprofiler som byggsystem för växthus i alla storlekar.

Byggnadsställning

Ställningssystem av aluminiumprofiler är lätta att hantera, viktigt ut arbetsmiljö- synpunkt. De är lätta att transportera, bygga och demontera. Hög slitstyrka och korrosionsbeständighet ger lång livslängd och god totalekonomi.

Räcken

Räcken i alla varianter för såväl gång- broar, inomhusmiljöer och balkonger mm. Elegant design, flexibla utform- ningsmöjligheter, enkelt montage, hög styrka och väderbeständighet är viktiga faktorer vid materialvalet.

Butiksgaller

S k rullgaller som skydd för butiksmiljöer inomhus och skyltfönster utomhus. Elegant design och hög styrka och motståndskraft mot både våld och väder.

Offshore-konstruktioner

Inom offshore-industrin används aluminium och aluminiumprofiler på en rad områden. För överbyggnader, plattformar, ställningar, trappor, räcken mm används profiler bl a för att åstadkomma lätta, starka och korrosionshärdiga konstruktioner. Materialets låga egenvikt underlättar också väsentligt hantering vid montage-, service och reparationsarbeten samtidigt som det ökar säkerheten i arbetet.