El & Elektronik

Inom el och elektronik finner aluminiumprofiler ständigt nya applikationsområden. Obegränsade utformningsmöjligheter, elegant utseende och med goda termiska egenskaper utgör aluminiumprofiler ett mångsidigt konstruktionsmaterial.

Apparathölje

Denna pump för s k kontaktpressning har ett hölje av en hålprofil i aluminium. Låg vikt, god ergonomi, snygg design och högt kvalitetsintryck avgjorde materialvalet.

Kylprofil

Aluminium har goda termiska egenskaper och används ofta i elektrisk och elektronisk apparatur och värmeväxlare som kylprofiler för att avge överskottsvärme. Med rätt utformning av kylflänsar ökar man profilens totalarea och effektiviserar värmeavgivningen. Låg egenvikt gör profilerna idealiska för användning i elektronisk utrustning i tåg, flyg, bussar, lastbilar mm.

Antennsystem

I mobilmaster monteres antenne- systemene med komponenter produsert av aluminiumsprofiler. Lav vekt, høy styrke, innebygde innfestingssystemer for enkel og rask montering samt høy vær- og korrosjonsbestandighet er viktige materialegenskaper for disse antennekomponentene.