Mekanik

För mekaniska konstruktioner inom de flesta applikationsområden är aluminiumprofiler ett mångsidigt och användbart konstruktionsmaterial. Profilerna kan ges önskad form och förses med en mängd funktioner som minimerar behovet av efterbearbetning och underlättar montering. Elegant ytfinish, hög slitstyrka och korrosionsbeständighet är andra viktiga materialegenskaper.

Bygghiss

För en bygghiss för höga höjder och tunga laster är en konstruktion av aluminiumprofiler optimal. Låg egenvikt, hög styrka och god korrosions- beständighet är viktiga faktorer vid materialvalet. Profilerna ingår i ett byggsystem med enkla, snabba och säkra sammanfogningar.

Personhiss

Ett lätt och starkt hissystem med hög fokus på elegant design och ytfinish gör att denna hiss passar väl in i miljöer med höga arkitektoniska krav.

Solfångare

För ställningssystem för infästning av solfångare är aluminiumprofiler ett idealiskt material. Låg vikt, hög styrka och enkla, flexibla infästningssystem möjliggör snabbt och säkert montage. Elegant design och ytfinish med hög korrosionsbeständighet är andra viktiga materialegenskaper.

Markis

Ställnings- och infästningssystem för markiser är ett bra exempel på mekaniska konstruktioner som lämpar sig väl för aluminiumprofiler. Låg vikt i kombination med hög styrka, elegant design och ytfinish samt hög väderbeständighet ger stora fördelar.

Flygplatsskylt

Flygplatsskylt med ram- och infästnings- konstruktioner av aluminiumprofiler.

Skyltlådans ramar består av aluminium- profiler utformade för underlättad sammanfogning. Profilerna är dimensionerade för stabil infästning och konstruerade för att tåla vindlaster på upp till 90 m/sek. Å andra sidan skall de vid eventuell påkörning vika sig på ett kontrollerat sätt för att minimera flygplansskador. Funktionskraven förutsätter också en fukt- och regntät konstruktion med en utformning som samtidigt underlättar service och underhåll.

Ställningssystem för gasbehållare

För detta infästningssystem för gasbehållare till drivgas för bussar ställdes höga krav, inte minst säkerhetsmässigt. Allt uppfylldes genom konstruktion med aluminiumprofiler som möjliggjorde ett lätt, starkt och säkert system.