Transport

Transportbranschen är ett av de områden där aluminiumprofilers användning ökat mest och snabbast under senare år. Här kommer aluminiums alla goda egenskaper särskilt väl till pass genom möjligheten att skapa starka och lätta konstruktioner med lång livslängd och god korrosionshärdighet. Varje kilo minskad vikt ökar lastförmågan och sänker bränslekostnaderna. Här ger vi en rad goda exempel på användning av aluminiumprofiler i transportsammanhang.

Bilinredning

Inredningssystem för personbilar och lätta lastbilar som bygger på aluminiumprofiler ger möjlighet till flexibla och behovsanpassade konstruktioner. Lägre vikt än för motsvarande system i stål innebär högre lastförmåga och minskade bränslekostnader.

Aluminiumbåtar

Båtar för såväl nyttotrafik som fritidsbåtar byggs i allt högre utsträckning i aluminium. Plåt och profiler i skrov, beslag, lister och fönsterramar ger starka och lätta konstruktioner med hög korrosions- härdighet.

Lastbilar & Bussar

Viktoptimering är en av ledstjärnorna i utvecklingsarbetet av tunga lastbilar och bussar. Användningen av lätta och starka material som aluminiumprofiler får allt större betydelse och återfinns i dag bl a i länklager,  chassiartiklar, hyttinredningar, fästlister, bränslerör och bränslelister.

Skåp och lastbilsflak

Påbyggnadskonstruktioner för transportbranschen är idag helt inriktade på aluminiumlösningar. Här kommer materialets egenskaper som hög styrka, låg vikt och slitstark yta särskilt väl till sin rätt.

Tåg

Moderna tågkonstruktioner är till stora delar tillverkade av lättviktsmaterial som aluminium. Karosser, ramar, räcken, lister, stolsunderreden, kylprofiler i elektronik mm är exempel på detaljer konstruerade av strängpressade aluminiumprofiler.

Låg vikt, hög styrka, snygg design och hållbarhet är nyckelfaktorer.Moderne togkonstruksjoner er i stor grad produsert av lettvektsmaterialer som aluminium. Karosserier, rammer, rekkverk, lister, seteunderstell, kjøleprofiler i elektronikk m.m. er eksempler på detaljer konstruert av strengpressede aluminiumsprofiler. Lav vekt, høy styrke, pen design og lang levetid er nøkkelfaktorer.

Bilar

Användningen av lättviktsmaterial som aluminium har ökat starkt i bilkon- struktioner de senaste decennierna. Huvudanledningen är jakten på minskad vikt, av stor betydelse inte minst då moderna bilar förses med alltmer utrustning och detaljer som annars skulle göra konstruktionerna alltför tunga och otympliga. Profiler återfinns bl a i inredning, chassi och drivlina.

Flyg

Aluminium var en av förutsättningarna för utvecklingen av det moderna flyget. Här är viktbesparing av största betydelse för ökad lastkapacitet, ökad räckvidd, minskad bränsleförbrukning och begränsade utsläpp. Aluminiumprofiler återfinns både i kropp, inredning och elektronikdetaljer samt i form av containrar för flygfrakt.