Här finns vi

Hydal Aluminium Profiler består av två enheter i Sverige og Norge.

Vetlanda

I Vetlanda finns Hydal Aluminium Profiler AB:s huvudkontor. Här arbetar vi med administration, försäljning och kundservice och har också en enhet för bearbetning och vidareförädling av aluminiumprofiler.Här utför vi avancerad skärande bearbetning av profiler och komponenter i aluminium. Vi har en omfattande maskinpark med tyngdpunkt på avancerade fleroperationsmaskiner. En specialitet är också kundanpassade, högt automatiserade och robotbetjänade produktionslinjer med hög kapacitet. vetlanda_flyg
Hydal Aluminium Profiler AB
Box 236 / Tomasbacken 6
574 23 Vetlanda
Tel: 0383  76 39 40
E-mail: hapab@hydal.com

Raufoss

I vår anläggning i Raufoss har vi vårt huvudkontor samt bedriver verksamhet med försäljning, strängpressning, bearbetning och ytbehandling. Här har vi tre profilpressar med kapaciteter på 1200, 2200 och 7000 ton. Den stora 7000-tonspressen är en av de största i sitt slag och medger pressning av profiler med bredd på upp till hela 520 mm.
 ra
 
Hydal Aluminium Profiler a.s
Postboks 600
NO-2808 GJØVIK
Tel: 020 79 50 07 (kostnadsfritt från Sverige)
+47 61 15 30 00
Fax: +47 61 19 29 04
E-mail: hap@hydal.com