Kvalitet & Miljö

Kvalitet

Vi är certifierade enligt ISO 9001, IAFT- 16949 och ISO 14001. Med dessa standarder som bas skapar vi de nödvändiga förutsättningarna för att möta våra kunders krav på funktion, kvalitet, precision och ekonomi. IATF 16949 Hydal Aluminium Profiler AS . ISO14001 Hydal Aluminium Profiler AS

Hälsa och säkerhet

Inom HAP är våra medarbetare vår viktigaste resurs och vi bedriver ett aktivt arbete för att erbjuda en god och säker arbetsmiljö.   0067825p

En ekologisk helhetssyn

Vår verksamhet grundar sig på en ekologisk helhetssyn som sträcker sig från brytningen av bauxit fram till återvinning. Detta synsätt präglar hela produktionskedjan och innebär bl a ansvar och engagemang för skonsam råvaruframställning, reducerade miljöutsläpp och effektivare energianvändning.