Toleranser

För aluminiumprofiler anges toleranser för dimension, form och längd.

Vi tillämpar standardtoleranser överensstämmande med EN 755-9.när det gäller dimensioner, form och längd.

Dimensionstoleranser omfattar höjd- och breddmått, godstjocklek, gapmått, diameter, orundhet och excentricitet. Formtoleranser omfattar rakhet, vridning, planhet, vinkel och hörnradier. Därutöver anges även längdtoleranser för kapning vid press alt finkapning.

Vidare/snävare toleranser än HAP:s standardtoleranser kan i vissa fall vara önskvärda/möjliga.

Dimensionstoleranser

Formtoleranser

Formtoleranser

Längdtoleranser

Längdtoleranser

Läs mer här!