Aluminiumprofiler

Strängpressningstekniken innebär i det närmaste outtömliga möjligheter till utformning. I kombination med möjlighet till inbyggda arbets- och kostnadsbesparande funktioner, förblir aluminiumprofiler det idealiska konstruktionsmaterialet.

Ekstrudering

Strängpressning innebär att ett aluminiumgöt efter uppvärmning under högt tryck pressas genom ett verktyg med ett tvärsnittsmönster motsvarande den färdiga profilens.Hastigheten beror på legeringen samt hur komplicerat verktygets mönster är. Profilen dras ut på ett utlöpsbord, sträcks och svalnar. Därefter härdning och kapning samt önskad bearbetning och efterbehandling.
Strängpressning

Strängpressning

Strängpressning

Ett uppvärmt alluminiumgöt pressas genom ett verktyg.

Strängpressning

Presshastigheten är avhängig av legeringen och profilutformningens komplexitet.

Strängpressning

När den strängpressade profilen lämnar verktyget förs den ut på ett kylbord där den kyls med hjälp av luft eller vatten beroende på profilstorlek, form, legering och önskade egenskaper.

HAP pressar

HAP har tillgång till 3 pressar med presskraft från 1.200 ton till 7.000 ton och med kapacitet från 80 g/m upp till 30 kg/m. Profilbredder (max omskriven cirkel) upp till 250 mm.
bild22

HAP:S 7000 tons profilpress är en av de största i sitt slag i Europa.

Profiltyper

Man skiljer mellan 2 typer av profiler:
Hålprofil

Hålprofil

massivprof

Massiv profil