Design & Konstruktion

Vi erbjuder hjälp med utveckling och design av nya produkter med aluminiumprofiler som konstruktionsmaterial. Våra avdelningar för teknisk kundservice, produktutveckling och industridesign bistår med profilutformning, funktions- och produktionsanpassning. Vi kan också assistera med förslag till användaranpassad formgivning samt funktionella och miljövänliga lösningar.
Vår ambition är att vara din långsiktiga partner i utvecklingen av lönsamma produkter baserade på aluminiumprofiler.
Vi kan erbjuda assistans med:
 • Förstudie
 • Design av profilsystem
 • Produktdesign
 • Innovativa lösningar
 • Produktionsanpassning
som ger produkten
 • tilltalande utseende
 • användarvänlighet
 • hög grad av funktionalitet
 • hög grad av systemintegration
 • låg produktionskostnad
 • rätt kvalitet
 • miljövänlig karaktär