Bearbeiding

Vi har kompetanse og maskiner for all eksisterende bearbeiding. Innen HAP utnytter vi den mest moderne teknikken og metode for kvalitetsbearbeiding med høy presisjon og snevre toleranser.Vi har bl.a. CNC-styrte flerakse- og fleroperasjonsmaskiner også for bearbeiding av lange lengder. Disse er spesialmaskiner som gir muligheter for rasjonell bearbeiding med høy presisjonsgrad. Vi har komplette ressurser for å levere profiler i eksakt utførelse, form og størrelse for å passe ditt sluttprodukt.

Kapping og stansing

Aluminiumprofiler kan sages i eksakte lengder uten at det oppstår grader. Tverrsnittets utseende, valgt legering og profilene hardhet avgjør tennenes størrelse og antall. Rotasjonshastighet, sagens diameter og innmating er og avgjøerende. kapning

Skjærende

Eksempel på øvrig sponfraskillende  bearbeiding:

Gjenging

Deriing

Fresing

Boring

Bøying

Profilen gis ønsket form gjennom bøying. Man benytter fire hovedsaklige metoder som trekk-, strekk-, rulle- og pressbøying. bockning

Sammenføyning – FSW, Liming, Sveising

Sammenføyning gjennom  sveising og liming.

Friksjonssveising (FSW – Friction Stir Welding) er en sammenføynings- metode hvor aluminiums- overflatene som skal sammenføyes, presses sammen mens et roterende verktøy presses ned i metallet og føres langs fugen.

Liming er et viktig komplement til de mer tradisjonelle sammen- føyningsmetodene. Aluminium er det metallet som er desidert mest limt.

De fleste aluminium- legeringer kan sveises med konvensjonelle metoder selv om spesielle sveisemetoder er utviklet for aluminium.

FSW er velegnet til sammenføyning av aluminiumprofiler med tykkelse mellom 2 og 8 mm,og sveisehastigheten er ca 1 m/min.

Les mer om bearbeiding i vår Profilhåndbok

Produkteksempel

Fra ekstrudert profil til ferdig produkt. Eksempel på foredlingsmoment fra profil til ferdig produkt.

Hulprofil med to hulrom

Profilen er bearbeidet gjennom kapping, fresing, boring og stansing. Alle momenter er utført i CNC-styrt fleraksemaskin.

Lysegrå fargeanodisering

Sluttprodukt; bærebjelke til montering på hengerfeste og innfesting av av sykkelstativ.