Ekstrudering

Ekstruderingsteknikken innebærer tilnærmet ubegrensede utformingsmuligheter. I kombinasjon med muligheter for innebygde arbeids- og kostnadsbesparende funksjoner gjør dette aluminiumsprofiler til det ideelle konstruksjonsmaterialet.

Ekstrudering

Ekstrudering innebærer at oppvarmet aluminiumbolt under høyt trykk presses gjennom et verktøy. Åpningen i verktøyet tilsvarer tverrsnittet av den ferdige profilen. Ekstruderingshastigheten er avhengig av legeringen og av hvor komplisert tverrsnitt profilen har. Profilen presses ut på et utløpsbord, strekkes og avkjøles. Deretter venter kapping og herding samt ønsket bearbeiding og etterbehandling
Strängpressning

Ekstrudering

Strängpressning

Ett oppvarmet aluminiumbolt presses gjennom et verktøy. Åpningen i verktøyet tilsvarer tverrsnittet av den ferdige profilen.

Strängpressning

Ekstruderingshastigheten er avhengig av legeringen og av hvor komplisert tverrsnitt profilen har.

Strängpressning

Når den ekstruderte profilen forlater verktøyet ledes den ut på et utløpsbord hvor den avkjøles ved hjelp av luft eller vann avhengig av profilstørrelse, veggtykkleser, form, legering og ønskede egenskaper.

HAP Presser

HAP har tilgang til 3 presser med presskraft fra 1200 till 7000 tonn med kapasitet fra 80 g/m til 30 kg/m. Profilbredder (maks omskrevet sirkel) opp til 520 mm.

bild22
HAP’s  presse med et trykk på 7000 ton er en av Europas største.

 

 

 

 

Profiltyper

Det skilles mellom to typer profiler

Hålprofil
Hulprofil
massivprof
Massiv profil